zondag 25 maart 2018

Start pilot Ligfietsclubreglement 2018

De voorzitter hamerde nog maar eens flink met zijn "Lezyne Micro Floor Drive" op de tafel. Als voorzitter van een vereniging van ligfietsers heb je vanzelfsprekend passende vergaderattributen.

"Orde asjeblieft", riep hij. "Kunnen we naar het volgende punt gaan?" Eigenlijk had hij speciaal voor dat gewichtige agendapunt de SKS Rennkompessor mee  willen nemen. Maar dan was de tafel wellicht gesneuveld.

Het was ook niet niks de discussie over dat bewuste agendapunt. Ikzelf zat er toevallig bij omdat ik uitgenodigd was voor een héél ander punt. Gelukkig niet zo omstreden. En daarom kan ik dit nu allemaal optekenen. In feite heeft het bestuur mij dit ook gevraagd omdat ik wel vaker lastige onderwerpen op een lichtvoetige manier onder de aandacht heb gebracht via dit blog.

We hebben allemaal op ligfiets.net kunnen lezen dat het aantal ligfietsclubs ineens weer gestaag aan het groeien is. Een heel mooi fenomeen waar ook het bestuur, en dat moest ik er expliciet bijzetten, echt héél erg blij mee is. Maar ja, groei heeft ook een prijs. Op meer wegen, in meer steden en dorpen grotere groepen van die nogal eigenwijze ligfietstypes vraagt om iets van sturing.

Daarom stond er dus een punt 4a. op de agenda: "Vaststellen reglement Ligfietsclubs 2018".  Door middel van bescheiden regulering wil het bestuur het draagvlak en imago van ligfietsers op een positieve manier ondersteunen. Het is een onderdeel van de communicatiestrategie uit het nieuwe beleidsplan, om een onderscheidende 'positive high end' positionering op de weg en op het fietspad te creeëren.

 Hoe groter de club en hoe meer bijzondere fietsen, hoe belangrijker een goed reglement is!
(The Wanderers Bicycle Club Canada 1844)
Het reglement, dat moet gaan gelden voor alle ligfietsclubs in ons land, deed nogal wat stof opwaaien. Er werd met bananen gegooid, met fietsschoenen op tafel geslagen en het was erg rumoerig. Sommige bestuursleden vonden dat hele reglement stom, als ligfietsers ben je immers bij uitstek ongebonden. De meer gematigden zagen wel voordelen en wilden het wel eens proberen; een 'pilot' misschien?

In het oosten zit toch zo'n toonaangevend clubje? Die lui van LOL? Laten ze het daar maar eens proberen  Dus start met ingang van volgende week zondag daar de landelijke pilot "Ligfietsclubreglement 2018".

"En weet je wat Paul?", zei de voorzitter. "Jij fietst daar toch vaak mee? Zet dat hele reglement maar gewoon onder je verslag van deze vergadering dan is het voor iedereen gelijk duidelijk. Dan hoef jij het ter plekke ook niet verder uit te leggen. En dan moet het wel heel vreemd lopen wil dit reglement een maandje of zo later niet voor heel Nederland gaan gelden. Tijdens de komende ALV gaan we het er dan als hamerstuk nog even doorjagen." Bij die laatste woorden zag ik de blik van de voorzitter afdwalen naar de wat gebutste  "Lezyne Micro Floor Drive" die naast hem op tafel lag.

Wil je als ligfietser dus ook eens kennismaken met het nieuwe Ligfietsclubreglement 2018? Fiets dan volgende week zondag mee met LOL in Zutphen. Ook leuk zonder reglement
REGLEMENT LIGFIETSCLUBS NVHPV 2018


1. De Club

a. Iedere ligfietser en velomobielrijder (hierna ligfietsers te noemen) in Nederland kan een ligfietsclub oprichten. Voor een ligfietsclub zijn minimaal twee leden nodig. Een ligfietsclub bestaat pas echt als er ook gefietst wordt (zie 4a)

2. Het bestuur

a. Ligfietsclubs hebben per definitie geen bestuur. Maar dat wil niet zeggen dat het een ongeregeld zootje is. Oprichter(s) en leden vanaf het Premium niveau (zie 3a) kunnen desgewenst aanvullende regels bij dit reglement vaststellen.

3. De leden

a. iedereen met een ligfiets die meefietst is een lid. Hoe meer leden hoe meer vreugd (zie hiervoor ook 4c). Leden met slechts één ligfiets worden standaard lid. Met twee ligfietsen is men premium lid en iedereen met n+1 ligfietsen verwerft daarmee het VIP lidmaatschap. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten.

b. Er is geen maximum aan het aantal leden van een ligfietsclub.

4. De toertochten

a. Een officiële ligfietsclub organiseert elke maand een toertocht. Er mag een winterstop gehouden worden als het percentage watjes onder de leden meer dan tweederde is. Het bestuur van de NVHPV verleent per jaar vergunning voor een winterstop.

b. Vermelding van de toertocht op ligfiets.net is verplicht. Het niet hoeven aanmelden voor tochten door individuele ligfietsers is een grondwettelijk recht.

c. Valt een tocht samen met een verjaardag van een deelnemer dan wordt die voor vertrek uitgeschud en van de opbrengst wordt het appelgebak betaald.

d. Ongeveer halverwege elke toertocht is een gereglementeerde stop bij een door de NVHPV goedgekeurd restaurant of café. Deze etablisssementen voldoen aan de minimum appelgebakeisen en geven tevens 10% korting aan ligfietsclubs.

e. Etablissementen die ligfietsclubs weigeren of niet toestaan dat hun kostbare fietsen direct op het terras worden geparkeerd komen op de Zwarte Ligfietslijst. Deze mogen bekogeld worden met bananenschillen.

f. Afval dat tijdens het fietsen vrij komt wordt zoveel mogelijk met een grote boog naar rechts uitgeworpen. Ligfietsers letten er daarbij op dat andere weggebruikers hier geen hinder van ondervinden. 

g. Elke deelnemer krijgt voor vertrek van de voorrijder (en routebeheerder) een tweetal bonnen voor een 'bio break'. Deze kunnen dan later door de voorrijder worden afgestempeld waarna de kolonne tot stilstand kan komen. Zie ook Paragraaf 4j.

h. Er is niet meer dan één voorrijder en routebeheerder. Het is verboden met hem/haar in discussie te gaan over de juistheid van de route. Een route mag pas worden heroverwogen als minimaal twee  velombielen zijn vastgelopen in de modder.

i. Er is minimaal één achterrijder (maximaal drie toegestaan) die er op toe zien dat ook achter in het peleton iedereen zich aan dit reglement houdt.

j. De achterrijder grijpt in bij illegale bio breaks, langdurig blokkeren van kruisingen zonder noodzaak en illegale routeafwijkingen. De achterrijder kan ook bio-break bonnen afstempelen mits het aantal deelnemers meer dan 10 (tien) is. De achterrijder heeft als bijzondere taak het voeren van het NVHPV vlaggetje. 


De achterrijder heeft als bijzondere taak het voeren van het NVHPV vlaggetje.
(Foto Ted van Pelt on Flickr)

k. Om het ongemak te beperken worden ruiters, rijtuigen, oudere ebikers, groepjes wielrenners en andere kwetsbare groepen met zo hoog mogelijke snelheid ingehaald. De laatste achterrijder roept bij het passeren: "Er komen er nog vijf"

5. Het reglement

a. Een speciale commissie (de LiCluReCo) gaat jaarlijks het reglement evalueren en komt met voorstellen voor aanpassing

b. Wijzigingen van het reglement treden jaarlijks in werking op de eerste dag van de vierde maand na goedkeuring door de ALV. 
Omdat het bestuur het belangrijk vindt dat het een Reglement van ons allemaal is, kun je hieronder (creatieve) suggesties doen voor verbeteringen.16 opmerkingen:

 1. De laatste achterrijder roept bij het passeren: "Er komen er nog vijf" --> Geweldig, ik ben zo blij dat dit nu ook echt officieel is en door het bestuur is goedgekeurd.

  Fijn dat je dit punt er door hebt weten te drukken Paul of mocht ik dat hier niet noemen en heb je het via de beruchte achterkamertjes bereikt, je weet wel waar altijd zo'n bak met tissues staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind wel dat je pas Premium lid bent als je ook kunt laten zien dat je op meer dan één fiets tegelijkertijd kunt fietsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hierbij teken ik, namens de Rotte Rijders, voor gezien, met uitzondering van punt 4. a, 4. f, 4. g. en 4. j.

  ad 4. a.: De Rotte Rijders hebben geen vaste data, maar gaan wanneer ze zin en tijd hebben. Soms organiseren ze een Rotte Rit, welke ruim van tevoren zal worden aangekondigd in diverse media.

  ad 4. f.: Afval dat tijdens het fietsen vrijkomt zal bewaard worden in een daartoe bestemde afvalzak welke na de rit op verantwoorde wijze zal worden gedumpt in de daartoe aangewezen afvalbak(ken). Een uitzondering hierop betreft lichaamseigen sappen zoals daar zijn fluimen, snottebellen, etc. Vanzelfsprekend mag, tijdens het afstand doen van lichaamseigen sappen, het overig (weg)verkeer hier geen hinder van ondervinden.

  ad 4. g.: Rotte Rijders rijden voor hun plezier en genot. Een goede bio-break geeft ook plezier en genot en laat zich derhalve niet reguleren. Wel wordt er van de rijders verwacht de bio-break zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het plezier en genot van de rit zelf.

  ad 4. j.: Rotte Rijders doe de bio-breaks zonder bonnen, de passage over het afstempelen komt hierbij dus te vervallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben het eens met ad 4. j aangezien ik anders de bonnen van 4 andere rijders nodig heb voor al mijn bio-breaks.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik mis nog een regel over het 'spiegelen'.

   Nooit zal een ligfietser een achter zich rijdende ligfietser uit het oog/de spiegel verliezen.
   Indien dit dreigt te gebeuren, dan dient er gestopt te worden.

   Verwijderen
  2. "Indien een ligfietsers de achter hem/haar rijdende ligfietser uit het oog/de spiegel verliest en niet stopt geldt dat de dag van de toertocht als de verjaardag van de betreffende ligfietser wordt gezien (zie 4c). Deze regel geldt nooit voor de laatste achterrijder."

   Verwijderen
 5. Uit 4. F, G en K blijkt dat LOL een a-sociaal clubje is. Afval belandt in de berm door F en mensen met een zwakke blaas worden uitgesloten van deelname door G. Met K worden andere verkeersdeelnemers gehinderd/getreiterd. En nu willen ze deze normen ook nog landelijk gaan uitdragen? Dit is een duidelijk teken van hoe de normen aan verval onderhevig zijn. Het doet me denken aan een Ikje in het NRC van jaren geleden, waarin een moeder bij het verlaten van de winkel tegen haar dochtertje zegt: "zeg eens netjes 'doei' tegen de slager".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet te snel oordelen, Belle. Van mij krijgen ze nog even het voordeel van de twijfel. Zoals gezegd betreft het hier een pilot en staat men open voor suggesties.
   Pas bij halsstarrig vasthouden aan punt 4.f, g, en k mag LOL zich het predicaat 'a-sociaal' toe eigenen.

   Doei !

   Verwijderen
  2. De oplettende lezertjes hebben natuurlijk allang vastgesteld dat LOL dit ook maar ongevraagd in de schoot geworpen krijgt. Da's dan blijkbaar de prijs die je als ligfietsclub betaald voor je succes. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd!

   Verwijderen
 6. Overigens stel ik als voorzittershamer een Joe Blow voor. Die is steviger en heeft een toepasselijke naam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik vind afval vanje af werpen ook niet grappig, maar ik weet dat Paul niet serieus is met zijn voorgestelde regels.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is wel AFVAL, valt dus ergens af, het woord zelf zegt eigenlijk alles. Je legt het gewoon op de neus van de velomobiel en ziet wel wanneer het afvalt......Zoals Paul het beschrijft zijn het meer "uitwerpselen"........
   ;-)))

   Verwijderen
  2. Maar dan moet je rechts wel een smallere band omleggen, want het reglement stelt uitdrukkelijk dat het afval naar die kant moet. Of je legt het net voor een snelle linkerbocht op de neus. Worden dat extra artikels?
   Hoort bij 3 ook geen c: er is geen maximum aan het aantal ligfietsen...

   Verwijderen